NDI Poll: Opportunities and Challenges Facing Ukraine’s Democratic Transition

Wednesday, February 16, 2022

View downloads

According to new polling by the National Democratic Institute (NDI), Ukrainians are steadfast in their commitment to their country’s democratic future. 76 percent of respondents want Ukraine to become a fully functioning democracy,  with human rights protection, equal justice for all, freedom of speech and free and fair elections. 

Ukrainians want stability, security and peace. A strong majority of Ukrainians support a  European future: 58 percent of respondents said they want to see Ukraine become a member of the European Union; and 48 percent want to see Ukraine become a member of NATO. Russian military aggression is the biggest perceived threat: 60 percent of respondents said that it’s a big threat to their way of life, followed by economic uncertainty at 57 percent. 

Nationally, 52 percent of respondents say that Ukraine is going in the wrong direction, significantly more than in July 2021 (46 percent). While demand for change and greater government accountability is high, Ukrainians respect the rule of law and expect their leaders to do the same: 89 percent of respondents believe that the President should always respect the rule of law when working to deliver results. 

The survey was designed and conducted by the National Democratic Institute in Ukraine. The fieldwork was conducted by the Kyiv International Institute of Sociology from December 1, 2021 to January 10, 2022, via face-to-face method with 6,232 completed interviews. The survey is nationally representative. Areas outside the control of the Ukrainian government were excluded. The average margin of error for the national sample is +/- 3%. The research is funded by the United States Agency for International Development (USAID), Sweden, UK Aid and Global Affairs Canada.

 

Опитування НДІ: Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України 

Згідно з останнім дослідженням Національного демократичного інституту (НДІ), українці непохитні у своїй відданості демократичному майбутньому своєї країни. 76 відсотків респондентів хочуть бачити Україну повноцінно функціонуючою демократією, із захищеними правами людей, справедливим правосуддям для всіх, свободою слова, а також вільними та чесними виборами. 

Українці хочуть стабільності, безпеки та миру. Переважна більшість українців підтримує європейське майбутнє: 58 відсотків респондентів сказали, що хочуть бачити Україну членом Європейського Союзу, і 48 відсотків хочуть бачити Україну членом НАТО. Російська військова агресія є найбільш відчутною загрозою: 60 відсотків респондентів зазначили, що це велика загроза їхньому способу життя; наступною йде економічна невизначеність на рівні 57 відсотків. 

Загалом, 52 відсотки респондентів зазначають, що Україна рухається в хибному напрямку, що статистично більше, ніж у липні 2021 року (46 відсотків). В той час як попит на зміни та посилення підзвітності влади є високим, українці поважають верховенство права і очікують того ж від своїх лідерів: 89% респондентів вважають, що Президент завжди повинен поважати закон, працюючи над досягненням результату.

Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні і охопило 6 232 респонденти. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 1 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року за допомогою методу особистих інтерв’ю. На територіях, непідконтрольних українській владі, дослідження не проводилося. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 3%. Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

 

Media contact

Jerry Hartz

Director of Government Relations and Communications

1 (202) 728-5500

Email Jerry »

Copyright 2024 © - National Democratic Institute - All rights reserved