NDI Poll: Opportunities and Challenges Facing Ukraine’s Democratic Transition - December 2019

Tuesday, March 3, 2020

View downloads

The National Democratic Institute (NDI) has released its latest wave of national survey results in Ukraine. The most recent round of research, completed in December 2019, shows an optimistic and hopeful Ukraine with citizens expressing a clear desire to engage in politics. Across the country, and in every demographic group, Ukrainians continue to be united in the importance of Ukraine becoming a fully functioning democracy, with 81 percent of respondents sharing that view. More than a third (37 percent) believe that the next generation will be better off, and the country is going in the right direction. (also 37 percent). In addition, 39 percent expect their life to change for the better within the next five years. 

President Volodymyr Zelenskyy personifies the optimism many Ukrainians feel about their country’s future, and enjoys high trust (54 percent) and likeability (67 percent) rankings.  However President Zelenskyy’s popularity does not necessarily carry over to public opinion regarding the government or parliament.

An overwhelming majority (58 percent) of Ukrainians view Russian military aggression as the biggest threat to their way of life, and the conflict in the East remains the number one priority national issue (52 percent), followed by three issues in second place: rising prices, healthcare, and corruption. Ukrainians are also united in their desire for greater gender equality, and a majority (65 percent) support a better balance between men and women in political life.

Healthcare, which rose as a priority more than any other national issue since September 2019 (+8 percent), and  also a key issue at the local level. Local level priorities are remarkably uniform across the country. Roads (53 percent), local medical services (47 percent), and communal services (33 percent) are the top three local priorities in every region and city.

Attitudes towards parties are in flux. While Servant of the People continues to lead positive attitudes (49 percent), there has been an overall drop in support towards parties in general since September 2019.

The survey was designed and executed by the National Democratic Institute in Ukraine. The fieldwork was conducted by the Kyiv International Institute of Sociology from December 5 - December 30, 2019, with 5,238 face-to-face interviews. The survey is nationally representative with oversamples in Kyiv, Lviv, Odesa, Kherson, Dnipro, and Kharkiv. Areas outside the control of the Ukrainian government were excluded. The average margin of error for the national sample is +/-3.3%. The research is funded by the United States Agency for International Development (USAID), the Government of Sweden, UK Aid, and Global Affairs Canada.

 

Національний Демократичний Інститут (НДІ) опублікував останню хвилю загальнонаціонального опитування в Україні, проведеного в грудні 2019 року. Результати показують оптимізм та надії України, громадяни якої висловлюють чітке бажання брати участь в політичних процесах. По всій території, і в кожній демографічній групі, українці як і раніше погоджуються, що для України важливо стати повноцінно функціонуючою демократією - 81 відсоток респондентів розділяють цю думку. Більше третини опитаних (37 відсотків) думають, що наступне покоління буде більш забезпеченим і що країна рухається у правильному напрямку (також 37 відсотків). Крім того, 39 відсотків очікують, що їхнє життя зміниться на краще протягом найближчих п’яти років.

Президент Володимир Зеленський уособлює оптимізм, який відчуває більшість українців щодо майбутнього країни, має високий рівень довіри (54 відсотки) та подобається більшості населення (67 відсотків). Проте, популярність президента Зеленського не обов’язково поширюється на суспільну думку щодо уряду чи Верховної Ради України.

Переважна більшість (58 відсотків) українців вважають російську військову агресію найбільшою загрозою їхньому способу життя, і конфлікт на Сході залишається найбільш пріоритетною проблемою національного рівня (52 відсотки), слідом за яким на другому місці стоять три проблеми: підвищення цін , охорона здоров’я і корупція. Українці також прагнуть кращої гендерної рівності: більшість (65 відсотків) опитаних підтримують кращий баланс між чоловіками та жінками в політичному житті.  

Охорона здоров’я, яка зросла у пріоритетності більше, ніж інші проблеми національного рівня за період з вересня 2019 року (+8 відсотків), є також ключовою на місцевому рівні. Найважливіші місцеві проблеми є однаковими по всій країні. Дороги (53 відсотки), локальні медичні послуги (47 відсотків) та комунальні послуги (33 відсотки) в першій трійці в кожному регіоні та місті.

Ставлення до політичних партій постійно змінюється. Хоча партія “Слуга народу” продовжує лідирувати в позитивному ставленні (49 відсотків), з вересня 2019 року спостерігається загальний спад підтримки партій.

Опитування було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи, а саме 5238 особистих інтерв’ю, виконувались Київським міжнародним інститутом соціології в період з 5 по 30 грудня 2019 року. Дослідження є репрезентативним на національному рівні з додатковими вибірками у містах Київ, Львів, Одеса, Херсон, Дніпро та Харків. Території, непідконтрольні українській владі, не включались у дослідження. Середня похибка для національної вибірки складає +/-3.3%. Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Уряду Швеції, Фонду розвитку ефективного врядування Великої Британії and Міністерства закордонних справ Канади.

Media contact

Jerry Hartz

Director of Government Relations and Communications

1 (202) 728-5500

Email Jerry »

About This Resource

Author: National Democratic Institute
Copyright 2022 © - National Democratic Institute - All rights reserved