NDI Poll: Opportunities and Challenges Facing Ukraine’s Democratic Transition - September 2019

Tuesday, October 8, 2019

View downloads

NDI’s latest nationwide survey, completed in September 2019 following July parliamentary elections, shows that optimism and expectations, already high in May,  have continued to rise. This trend continues to define the post-election environment. The biggest changes in attitudes have taken place in the west of the country, which is now the most optimistic region.

Ukrainians across the board continue to agree on the importance of Ukraine becoming a fully functioning democracy. In addition, more than half of the country believes that Ukraine is going in the right direction.

The issue of war and peace takes a clear lead among the most important national issues (52 percent) followed by rising prices (42 percent). At the same time, an overwhelming majority of Ukrainians view Russian military aggression as the biggest threat to their way of life.

Expectations remain high for president Volodymyr Zelenskyy and for the newly elected parliament. Seventy-six percent of the country states that Zelenskyy will make the changes that matter to them and 72 percent believes the parliament will make changes that matter to them. More than half of the population believes that the president is interested in hearing their opinions. In addition, since May 2019, this measure has significantly risen for local councilors (+8 percent), members of parliament (+14 percent), National Government (+15 percent), political parties (+10 percent), and governors (+7 percent). Across the board, there is a strong desire for engagement in decision making processes.

For the first time, attitudes towards political parties are changing in a positive direction and people are making up their minds about political parties - the number of people with no preference among political parties continues to drop and is now at a record low (18 percent).

The survey was designed and executed by the National Democratic Institute in Ukraine. The fieldwork was conducted by the Kyiv International Institute of Sociology from August 24 - September 9, 2019 with 2,004 face-to-face interviews. The survey is nationally representative. Areas outside the control of the Ukrainian government were excluded. The average margin of error for this survey is +/-3%. The research is funded by the United States Agency for International Development (USAID), the Government of Sweden, UK Aid and Global Affairs Canada.

 

 

Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України

Останнє загальнонаціональне опитування НДІ, проведене у вересні 2019 року після виборів до Верховної Ради України, показує, що рівень оптимізму та очікувань, який був дуже високим в травні 2019 року, продовжує зростати. Ця тенденція продовжує визначати середовище, яке склалося після виборів президента та депутатів Верховної Ради України. Найбільші зміни в ставленнях населення відбулися на Заході країни, який є наразі регіоном з найвищим рівнем оптимізму.

В цілому, думки українців сходяться щодо важливості для України стати повноцінно функціонуючою демократією. До того ж, більше половини населення вірять, що Україна рухається в правильному напрямку.

Питання війни та миру займає лідируючі позиції серед найбільш важливих загальнонаціональних питань (52 відсотки), а питання підвищення цін займає друге за важливістю місце (42 відсотки). В той же час, велика кількість українців вважають російську військову агресію найбільшою загрозою власному життю.

Очікування до презента Володимира Зеленського та новообраної Верховної Ради України залишаються високими. 76 відсотків українців вважають, що президент Зеленський зможе запровадити зміни, які важливі для них, і 72 відсотки вважають що і Верховна Рада зможе запровадити важливі для них зміни. Більше половини населення вірять, що президент зацікавлений в тому, щоб почути їх думку. До того ж, цей показник значно зріс з травня 2019 року для місцевих депутатів (+8 відсотків), для народних депутатів (+14 відсотків), для уряду (+15 відсотків), для політичних партій (+10 відсотків), для голів обласних державних адміністрацій (+7 відсотків). В цілому, в країні люди бажають бути залученими у процес прийняття рішень.

Вперше громадяни змінюють своє ставлення до політичних партій в позитивний бік. Кількість громадян, які не обирають жодну з партій зменшилася, і є рекордно низькою (18 відсотків).

Опитування було організовано та реалізовано Національним Демократичним Інститутом міжнародних відносин в Україні. Польові роботи проводилися Київським Міжнародним Інститутом Соціології з 24 серпня по 9 вересня  2019 року. Було проведено 2,004 особистих інтерв’ю. Опитування репрезентативне для всієї країни. Території, непідконтрольні українській владі, не були включені у дослідження. Середня похибка цього опитування складає +/-3%. Дослідження відбулося за фінансової підтримки підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Уряду Швеції, Фонду розвитку ефективного врядування Великої Британії та Міністерства закордонних справ Канади.

 

 

Media contact

Jerry Hartz

Director of Government Relations and Communications

1 (202) 728-5500

Email Jerry »

About This Resource

Author: National Democratic Institute
Copyright 2024 © - National Democratic Institute - All rights reserved