NDI Poll: Opportunities and Challenges Facing Ukraine’s Democratic Transition

Tuesday, July 5, 2022

View downloads

According to new polling by the National Democratic Institute (NDI), Ukrainians are deeply united in the face of Russia's full-scale invasion. Ukrainians are committed to their country’s democratic development, with a historic 94 percent of respondents saying that fully functioning democracy is important to them. Despite the full-scale invasion, respondents show unprecedented optimism about Ukraine’s future: 87 percent reported that they are optimistic about the future of the country. 

Russia’s full-scale invasion takes a toll on people’s lives and financial conditions, with only 5 percent reporting living comfortably on a present income. Despite the difficult financial state, Ukrainians are doing everything they can to support the Armed Forces and fellow citizens in need, with 78 percent of respondents saying they have donated money to support the army and 58 percent reporting they have donated to humanitarian relief. More than half the country either hosted or assisted internally displaced persons.

An overwhelming majority of Ukrainians trust the Armed Forces and the leadership of the country. Ninety seven percent fully trust/trust the Armed Forces of Ukraine, and 85 percent trust the President Volodymyr Zelenskyy. The National Government and Parliament also enjoy high numbers of trust - 56 percent and 40 percent respectively. The level of trust is also reflected in the positive evaluation of their performance.

Ukrainians are also united in their desire and expectation of joining the European Union and NATO. Ninety percent of respondents nationally want Ukraine to become a member state of the European Union, with the lowest numbers in the East and South at 84 percent. Willingness to join NATO is supported by the majority of respondents with 73 percent nationally. 

Ukrainians are demonstrably uninterested in trading land for peace. The only acceptable scenario of ending the war for Ukrainians is when Ukraine reclaims the territory it controlled prior to 2014 that includes all of Donbas and Crimea (89 percent).

The survey was designed and deployed by the National Democratic Institute in Ukraine. The fieldwork was conducted by the Kyiv International Institute of Sociology during May 2 - 11, 2022, via computer-assisted telephone interviews (CATI) method with 2,500 completed interviews. The survey is representative only of the adult population currently residing in Ukraine who use mobile phones. Areas that were outside the control of the Ukrainian government before February 24, 2022 were excluded. The average margin of error for the national sample is +/- 2.2%. The research is funded by the United States Agency for International Development (USAID), Sweden, UK Aid and Global Affairs Canada.

 

=====================

 

Опитування НДІ: Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України

Згідно з новим опитуванням Національного демократичного інституту (НДІ), українці як ніколи єдині перед обличчям повномасштабного вторгнення Росії. Українці віддані демократичному розвитку країни, історичні 94 відсотки респондентів зазначають, що для них важлива повноцінно функціонуюча демократія. Попри повномасштабну війну, респонденти демонструють безпрецедентний оптимізм щодо майбутнього України: 87 відсотків повідомили, що вони оптимістично налаштовані  щодо майбутнього країни.

Повномасштабне вторгнення Росії позначається на житті та фінансовому становищі людей, лише 5 відсотків повідомили, що живуть комфортно на нинішній дохід. Незважаючи на важкий фінансовий стан, українці роблять все можливе, щоб підтримати Збройні сили та співгромадян, що потребують допомоги: 78 відсотків респондентів сказали, що жертвували гроші на підтримку армії, а 58 відсотків – на гуманітарну допомогу. Більше половини країни прихистили або допомагали внутрішньо переміщеним особам.

Переважна більшість українців довіряє Збройним силам та керівництву країни. 

Дев’яносто сім відсотків довіряють або повністю довіряють Збройним силам України, а 85 відсотків довіряють Президенту Володимиру Зеленському. Уряд і Верховна Рада України також користуються високою довірою – 56 і 40 відсотків відповідно. Рівень довіри також відображається в позитивній оцінці їхньої діяльності.

Українці також єдині в бажаннях та очікуваннях щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. Дев'яносто відсотків респондентів на національному рівні хочуть, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, при цьому найменші показники на Сході та Півдні на рівні 84 відсотки. Прагнення вступити до НАТО підтримують більшість респондентів – 73 відсотки на національному рівні.

Українці демонстративно не зацікавлені віддавати землю за мир. Єдиним прийнятним сценарієм припинення війни для українців є повернення Україною території, яку вона контролювала до 2014 року, що включає весь Донбас і Крим (89 відсотків).

Загальнонаціональне дослідження було розроблено та проведено Національним демократичним інститутом в Україні. Польові роботи було виконано Київським міжнародним інститутом соціології з 2 по 11 травня 2022 року за допомогою методу комп'ютерної системи телефонних опитувань (CATI) із 2500 завершених інтерв’ю.  Опитування репрезентативне лише для дорослого населення, яке зараз проживає в Україні та користується мобільними телефонами. Території, які були непідконтрольні уряду України до 24 лютого 2022 року, були виключені з дослідження. Середня похибка для національної вибірки не перевищує +/- 2.2%. Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, Міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади.

Copyright 2024 © - National Democratic Institute - All rights reserved